Bekijk hier de online versie
7 september 2017

Schoolfotograaf

Op 11 September komt Fotografie Sterre schoolfoto's maken van alle kinderen van Kindcentrum de Leydraad.
Wij zorgen ervoor dat broertjes en zusjes die bij De Droomtuin zitten samen op de foto gaan.

Er zijn nog een aantal kinderen die nog een klein broertje of zusje thuis hebben. Als u deze ook op de foto wilt kan dit op maandag 11 September om 8:30 uur. Gelieve even bij Juf Mayke doorgeven of u hier gebruik van wilt maken dan reserveren wij een plekje.

Kindrapport

Het eerste rapport van het schooljaar is een kindrapport. Dit rapport vullen de kinderen, samen met de leerkracht, in. Hier staat vooral in wat de juf of meester moet weten over de leerling en waar het kind aan gaat werken dit schooljaar. Wij willen hiermee de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen vegroten en ouders goed informeren. Voor de leerkracht is het fijn om de leerlingen goed in beeld te krijgen en door dit gesprek leren de leerkracht en de leerling elkaar goed kennen.
Bij het oudergesprek is het kind aanwezig en hij/zij vertelt zelf over zijn rapport en waar hij/zij aan wil gaan werken.
Om deze lijn door te zetten vinden wij het belangrijk dat leerlingen vanaf groep 4 bij ieder rapportgesprek aanwezig zijn zodat we niet meer over het kind praten maar met het kind. Wij denken dat de leerling een duidelijker beeld van zichzelf krijgt en zicht krijgt op zijn kwaliteiten en uitdagingen. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen zonder uw kind erbij.

Opening thema Jeelo 'beleven van onze planeet'

Maandag 4 September hebben wij samen met de kinderen het nieuwe thema geopend. De juffen en meesters hebben zelf een film gemaakt. De groepen hebben allemaal een eigen onderwerp waar ze mee aan de slag gaan.
Groep 1-2 Gaan leren over de seizoenen
Groep 3-4 Meten van het weer
Groep 5-6 Strijden tegen water
Groep 7-8 Reizen over de wereld/planeten
Wij hebben weer veel zin in dit nieuwe thema.

Voor groep 7-8 zijn wij nog op zoek naar iemand die verstand heeft van sterren/planeten enz. Heeft u iemand in uw netwerk die ons daarbij kan helpen horen wij het graag! Klik hieronder voor het openingsfilmpje gemaakt door team de Leydraad.

Lees meer

Juf Janneke heeft een dochter

Juf Janneke en haar man zijn de trots ouders geworden van Femm. Het is een heel lief en klein meisje. Wij wensen juf Janneke en haar familie veel geluk!

Belangrijke data

11 September fotograaf
28 September informatieavond
29 September studiedag
6 oktober Kindrapport mee naar huis
11 oktober afsluiting thema
13 oktober griezeldag kinderboekenweek

Lees meer